Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Zbiór Umów Międzynarodowych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 1966

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

:

Część l. Umowy dwustronne : 1. Umowa o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Senegal, sporządzonaw Warszawie dnia 18 czerwca 1962 roku -- 2. Protokół między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o działalności ośrodków informacji i kultury w Warszawie i Sofii, sporządzony w Sofii dnia 7 kwietnia 1966 roku -- 3. Konwencja między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechoslowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa, sporządzona w Warszawie dnia 17 maja 1965 roku -- 4. Układ między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królewskim Szwecji w sprawie uregulowania niektórych interesów finansowych, związanych z własnością szwedzkich nieruchomości w Polsce, sporządzony w Warszawie dnia 19 stycznia 1966 roku -- 5. Protokół między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną w sprawie uchylenia Traktatu Koncyliacyjnego i Arbitrażowego, sporządzonego w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 roku oraz Umowy w sprawie ochrony prawnej i pomocy prawnej w sprawach podatkowych, sporządzonej w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 roku, sporządzony w Warszawie dnia 29 lipca 1965 roku -- 6. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej o współpracy naukowej i technicznej, sporządzona w Warszawie dnia 18 czerwca 1965 roku -- 7. Umowa o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, sporządzona w Warszawie dnia 22 stycznia 1966 roku -- 8. Umowa o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Dahomeju, sporządzona w Contou dnia 5 marca 1965 roku -- 9. Konwencja między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii w sprawie współpracy w zakresie ochrony roślin, sporządzona w Belgradzie dnia 10 grudnia 1965 roku -- 10. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o międzynarodowej komunikacji samochodowej, sporządzona wraz z Protokółem końcowym w Moskwie dnia 7 maja 1966 roku -- 11. Umowa kulturalna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej, sporządzona w Warszawie dnia 22 maja 1966 roku -- 12. Protokół między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej dotyczący zasiłku starczego dla niepracujących zawodowo lub zasiłku specjalnego na podstawie ustawodawstwa francuskiego oraz renty na podstawie ustawodawstwa polskiego o zabezpieczeniu społecznym, sporządzony w Paryżu dnia 28 kwietnia 1966 roku -- 13. Umowa o współpracy naukowej technicznej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej, sporządzona w Warszawie dnia 20 maja 1966 roku -- 14. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Algierskiej Republiki Demokratycznej i Ludowej o współpracy kulturalnej, sporządzona w Algierze dnia 22 lipca 1964 roku -- 15. Układ między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, z jednej strony, a Rządem Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburgu, z drugiej strony, dotyczący odszkodowania za niektóre interesy belgijskie i luksemburskle w Polsce wraz z Protokołem wykonawczym oraz załącznikiem, sporządzony w Warszawie dnia 14 listopada 1963 roku -- ; Część II. Umowy wielostronne : 16. Jednolita Konwencja o środkach odurzających, sporządzona w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 roku -- 17. Protokół do Międzynarodowej Konwencji o Rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzony dnia 15 lipca 1963 roku w Waszyngtonie -- 18. Konwencja w sprawie rybołówstwa, otwarta do podpisu w Londynie od dnia 9 marca do dnia 10 kwietnia 1964 roku, sporządzona w Londynie dnia 9 marca 1964 roku -- 19. Konwencja (Nr 112) dotycząca najniższego wieku dopuszczania do pracy w rybołówstwie, przyjęta w Genewie dnia 19 czerwca 1959 roku -- 20. Porozumienie o kontroli celnej międzynarodowych przewozów dokonywanych samochodowym transportem towarowym (Porozumienie AGT), sporządzone w Pradze dnia 18 listopada 1965 roku -- 21. Międzynarodowa Konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzona w Londynie dnia 17 czerwca 1960 roku -- 22. Akty Międzynarodowe XV Kongresu Światowego Związku Pocztowego, sporządzone w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 roku : Konstytucja Światowego Związku Pocztowego wraz z Protokołem końcowym i oświadczeniami złożonymi podczas podpisywania Aktów -- Układ między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Światowyrn Związkiem Pocztowym --- Układ dodatkowy do Układu między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Światowym Związkiem Pocztowym --- Regulamin Generalny Światowego Związku Pocztowego --- Inne postanowienia związane z Regulaminem Generalnym -- Światowa Konwencja Pocztowa -- Protokół Końcowy Światowej Konwencji Pocztowej -- 23. Konwencja (Nr 122) dotycząca polityki zatrudnienia, przyjęta wGenewie dnia 9 lipca 1964 roku.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1966

:

image/x.djvu

:

oai:digit.pism.pl:632

:

PII968

:

pol

Object collections:

Last modified:

Nov 5, 2014

In our library since:

Oct 13, 2014

Number of object content hits:

22

All available object's versions:

https://digit.pism.pl/publication/249

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information