Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Zbiór Umów Międzynarodowych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 1967

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

:

Część I. Umowy dwustronne : 1. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Algierskiej Republiki Demokratyczno-Ludowej o transporcie lotniczym, podpisana w Algierze dnia 6 lutego 1965 r. -- 2. Konwencja Generalna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Belgii o zabezpieczeniu społecznym, podpisana w Brukseli, dnia 26 listopada 1965 r., wraz z Porozumieniem Administracyjnym w sprawie sposobów stosowania tej Konwencji -- 3. Umowa o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Gwinei, podpisana w Konakri dnia 10 marca 1966 r. -- 4. Umowa o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Tunezyjskiej, podpisana w Tunisie dnia 27 kwietnia 1966 r. -- 5. Protokół między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w sprawie zmiany Artykułu 4 Umowy o współpracy kulturalnej, podpisanej w Phenianie dnia 11 maja 1956 r., podpisany w Phenianie dnia 28 września 1966 r. -- 6. Umowa o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii, podpisana w Sofii dnia 3 października 1966 r. -- 7. Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisanyw Warszawie dnia 1 marca 1967 r. -- 8. Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisanyw Warszawie dnia 15 marca 1967 r. -- 9. Wymiana not stanowiąca porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Pakistanu w sprawie wzajemnego uznawania świadectw pomiarowych, Praga, dnia 6 października 1966 r. i dnia 21 marca 1967 r. --10. Protokół między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Wspólną Kasą (Caisse Commune) w sprawie uregulowania roszczeń Wspólnej Kasy do Polski z tytułu długu b. monarchii austro-węgierskiej, w części obciążającej Polskę, podpisany w Paryżu dnia 30 marca 1967 r. -- 11. Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisany w Sofii dnia 6 kwietnia 1967 r. -- 12. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej o wymianie studentów i absolwentów szkół wyższych, podpisana w Pradze dnia 26 kwietnia 1967 r. -- 13. Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisane w Warszawie dnia 9 maja 1967 r. -- ; Część II. Umowy wielostronne : 14. Układ w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT), sporządzony w Genewie dnia 30 października 1947 r. -- 15. Poprawki do Międzynarodowej Konwencji w sprawie zapobiegania zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r., przyjęte w Londynie dnia 11 kwietnia 1962 r. na konferencji Umawiających się Rządów będących stronami tej Konwencji -- 16. Poprawki do artykułów 17 i 1B Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej (IMCO) sporządzonej w Genewie, dnia 6 marca 1948 r., przyjęte rezolucją Zgromadzenia tej Organizacji Nr A. 69 (ES, II), dnia 15 września 1964 r. -- 17. Układ między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Rządem Republiki Francuskiej i Rządem Królestwa Holandii dotyczący sytuacji w dziedzinie zabezpieczenia społecznego pracowników i z nimi zrównanych, którzy byli zatrudnieni w Polsce, we Francji i w Holandii, podpisany w Paryżu dnia 28 kwietnia 1966 r. -- 18. Porozumienie o statusie prawnym i ułatwieniach międzynarodowych branżowych organizacji współpracy gospodarczej, sporządzone w Warszawie dnia 9 września 1966 r. -- 19. Protokół w sprawie dalszego przedłużenia mocy obowiązującej Międzynarodowego Porozumienia Cukrowniczego z 1958 r., sporządzony w Londynie dnia 14 listopada 1966 r. -- 20. Poprawka do artykułu 2 ustęp 3 Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dlaturystyki, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r., przyjęta dnia 6 marca 1967 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1967

:

image/x.djvu

:

oai:digit.pism.pl:633

:

PII968

:

pol

Object collections:

Last modified:

Nov 5, 2014

In our library since:

Oct 13, 2014

Number of object content hits:

12

All available object's versions:

https://digit.pism.pl/publication/250

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information