Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy po zalogowaniu.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy po zalogowaniu.

Tytuł: Zbiór Umów Międzynarodowych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 1967

Współtwórca:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Spis treści:

Część I. Umowy dwustronne : 1. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Algierskiej Republiki Demokratyczno-Ludowej o transporcie lotniczym, podpisana w Algierze dnia 6 lutego 1965 r. -- 2. Konwencja Generalna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Belgii o zabezpieczeniu społecznym, podpisana w Brukseli, dnia 26 listopada 1965 r., wraz z Porozumieniem Administracyjnym w sprawie sposobów stosowania tej Konwencji -- 3. Umowa o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Gwinei, podpisana w Konakri dnia 10 marca 1966 r. -- 4. Umowa o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Tunezyjskiej, podpisana w Tunisie dnia 27 kwietnia 1966 r. -- 5. Protokół między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w sprawie zmiany Artykułu 4 Umowy o współpracy kulturalnej, podpisanej w Phenianie dnia 11 maja 1956 r., podpisany w Phenianie dnia 28 września 1966 r. -- 6. Umowa o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii, podpisana w Sofii dnia 3 października 1966 r. -- 7. Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisanyw Warszawie dnia 1 marca 1967 r. -- 8. Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisanyw Warszawie dnia 15 marca 1967 r. -- 9. Wymiana not stanowiąca porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Pakistanu w sprawie wzajemnego uznawania świadectw pomiarowych, Praga, dnia 6 października 1966 r. i dnia 21 marca 1967 r. --10. Protokół między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Wspólną Kasą (Caisse Commune) w sprawie uregulowania roszczeń Wspólnej Kasy do Polski z tytułu długu b. monarchii austro-węgierskiej, w części obciążającej Polskę, podpisany w Paryżu dnia 30 marca 1967 r. -- 11. Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisany w Sofii dnia 6 kwietnia 1967 r. -- 12. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej o wymianie studentów i absolwentów szkół wyższych, podpisana w Pradze dnia 26 kwietnia 1967 r. -- 13. Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisane w Warszawie dnia 9 maja 1967 r. -- ; Część II. Umowy wielostronne : 14. Układ w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT), sporządzony w Genewie dnia 30 października 1947 r. -- 15. Poprawki do Międzynarodowej Konwencji w sprawie zapobiegania zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r., przyjęte w Londynie dnia 11 kwietnia 1962 r. na konferencji Umawiających się Rządów będących stronami tej Konwencji -- 16. Poprawki do artykułów 17 i 1B Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej (IMCO) sporządzonej w Genewie, dnia 6 marca 1948 r., przyjęte rezolucją Zgromadzenia tej Organizacji Nr A. 69 (ES, II), dnia 15 września 1964 r. -- 17. Układ między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Rządem Republiki Francuskiej i Rządem Królestwa Holandii dotyczący sytuacji w dziedzinie zabezpieczenia społecznego pracowników i z nimi zrównanych, którzy byli zatrudnieni w Polsce, we Francji i w Holandii, podpisany w Paryżu dnia 28 kwietnia 1966 r. -- 18. Porozumienie o statusie prawnym i ułatwieniach międzynarodowych branżowych organizacji współpracy gospodarczej, sporządzone w Warszawie dnia 9 września 1966 r. -- 19. Protokół w sprawie dalszego przedłużenia mocy obowiązującej Międzynarodowego Porozumienia Cukrowniczego z 1958 r., sporządzony w Londynie dnia 14 listopada 1966 r. -- 20. Poprawka do artykułu 2 ustęp 3 Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dlaturystyki, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r., przyjęta dnia 6 marca 1967 r.

Miejsce wydania:

Warszawa

Sponsor digitalizacji:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wydawca:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Data wydania:

1967

Format:

image/x.djvu

Identyfikator:

oai:digit.pism.pl:633

Sygnatura:

PII968

Język:

pol

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

5 lis 2014

Data dodania obiektu:

13 paź 2014

Liczba wyświetleń treści obiektu:

12

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://digit.pism.pl/publication/250

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji