Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Zbiór Umów Międzynarodowych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 1969

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

:

Część I. Umowy dwustronne : 1. Umowa kulturalna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej, podpisana w Warszawie dnia 25 marca 1965 roku -- 2. Umowa pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Libańskiej o komunikacji lotniczej, podpisana w Bejrucie dnia 25 kwietnia 1966 roku -- 3. Konwencja między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii o świadczeniach zdrowotnych, podpisana w Warszawie dnia 21 lipca 1967 roku -- 4. Umowa kulturalna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Cesarskim Rządem Iranu, podpisana w Teheranie dnia 13 maja 1968 roku -- 5. Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o rozgraniczeniu szelfu kontynentalnego w Morzu Bałtyckim, podpisana w Berlinie dnia 29 października 1968 roku -- 6. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii o międzynarodowych przewozach drogowych, podpisanaw Warszawie dnia 30 października 1968 roku -- 7. Układ dodatkowy do Konwencji Generalnej między Polską a Francją o zabezpieczeniu społecznym z dnia 9 czerwca 1948 r., podpisany w Paryżu dnia 5 listopada 1968 roku -- 8. Konwencja między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony i kwarantanny roślin, podpisana w Sofii, dnia 6 grudnia 1968 roku -- 9. Umowa o współpracy w zakresie turystyki między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii. podpisana w Sofii dnia 20 stycznia 1969 roku -- 10. Konwencja między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony i kwarantanny roślin, podpisana w Bukareszcie dnia 10 lutego1969 roku -- 11. Umowa o współpracy gospodarczej, przemysłowej i technicznej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Szwecji, podpisana w Sztokholmie dnia 21 lutego 1969 roku -- 12. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rewolucyjnyrn Rządem Republiki Kuby o współpracy gospodarczej i naukowo-tech-nicznej, podpisana w Warszawie dnia 2 kwietnia 1969 roku -- 13. Umowa wieloletnia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej o wymianie handlowej oraz współpracy gospodarczej i przemysłowej, podpisana w Paryżu dnia 23 grudnia 1969 roku -- ; Część II. Umowy wielostronne : 14. Protokół dotyczący poprawki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r., podpisany w Montrealu dnia 27 maja 1947 roku -- 15. Konwencja o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 21 listopada 1947 roku -- 16. Konwencja o opodatkowaniu pojazdów drogowych służących do prywatnego użytku w ruchu międzynarodowym, sporządzona wraz z Protokołem podpisana w Genewie dnia 18 maja 1956 roku -- 17. Konwencja o opodatkowaniu pojazdów drogowych wykonujących międzynarodowy przewóz podróżnych, sporządzona w Genewie dnia 14 grudnia 1956 roku -- 18. Konwencja o opodatkowaniu pojazdów drogowych wykonujących międzynarodowy przewóz towarów, sporządzona w Genewie dnia 14 grudnia 1956 roku -- 19. Konwencja europejska dotycząca postępowania celnego dla palet używanych w przewozach międzynarodowych, sporządzona w Genewie dnia 9 grudnia 1960 roku -- 20. Konwencja celna dotycząca czasowego przywozu wyposażenia zawodowego, sporządzona w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 roku -- 21. Konwencja celna dotycząca ułatwień przy przywozie towarów przeznaczonych do wystawiania albo wykorzystania na wystawach, targach, kongresach lub podobnych imprezach, sporządzona w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 roku -- 22. Konwencja dotycząca kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 roku -- 23. Konwencja celna w sprawie karnetu ATA dla odprawy warunkowej towarów (Konwencja ATA), sporządzona w Brukseli dnia 6 grudnia 1961 roku -- 24. Konwencja o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonaw Londynie dnia 9 kwietnia 1965 roku -- 25. Konwencja (Nr 123) dotycząca najniższego wieku dopuszczenia do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjęta w Genewie dnia 22 czerwca 1965 roku -- 26. Międzynarodowa Konwencja Telekomunikacyjna, sporządzona w Montreux dnia 12 listopada 1965 roku -- 27. Protokoły do Międzynarodowej Konwencji o rybołówstwie na północno­zachodnim Atlantyku w sprawie wejścia w życie propozycji przyjętych przez Komisję oraz w sprawie środków kontroli, sporządzone w Waszyngtonie 29 listopada 1965 roku -- 28. Międzynarodowa Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwarta do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 roku -- 29. Międzynarodowa Konwencja o liniach ładunkowych, sporządzona w Londynie dnia 5 kwietnia 1966 roku -- 30. Umowa o ratowaniu kosmonautów, powrocie kosmonautów i zwrocie obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną, sporządzona w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 22 kwietnia 1968 roku.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1969

:

image/x.djvu

:

oai:digit.pism.pl:635

:

PII968

:

pol

Object collections:

Last modified:

Nov 5, 2014

In our library since:

Oct 13, 2014

Number of object content hits:

17

All available object's versions:

https://digit.pism.pl/publication/252

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information