Object

Title: Zbiór Dokumentów, R.24, nr 7 = 275 (1968)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

SPRAWA ROZBROJENIA I ZMNIEJSZENIA NAPIĘCIA MIĘDZYNARODOWEGO : 115. Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej - Moskwa, Londyn, Waszyngton, dnia 1 lipca 1968 r. ; 116. Przemówienie wiceministra spraw zagranicznych PRL, J. Winiewicza, wygłoszone przy podpisywaniu układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej - Moskwa, dnia 1 lipca 1968 r. ; 117. Memorandum rządu w sprawie niektórych nie cierpiących zwłoki posunięć w zakresie zaprzestania wyścigu zbrojeń - Moskwa, dnia 1 lipca 1968 r. -- SPRAWY NIEMIECKIE : 118. Projekt wspólnej deklaracji NRF i ZSRR w sprawie wyrzeczenia się użycia siły przedstawiony przez rząd NRF - Bonn, dnia 7 lutego 1967 r. ; 119. Memorandum rządu ZSRR skierowane do rządu NRF w sprawie wymiany deklaracji o nieużyciu siły w stosunkach między ZSRR a NRF - Moskwa, dnia 12 października 1967 r. ; 120. Memorandum rządu ZSRR skierowane do rządu NRF wraz z projektem deklaracji o nieużyciu siły w stosunkach między ZSRR a NRF - Moskwa, dnia 21 listopada 1967 r. ; 121. Aide-mémoire rządu NRF skierowane do rządu ZSRR w sprawie wymiany poglądów na temat wyrzeczenia się użycia siły - Bonn, dnia 14 grudnia 1967 r. ; 122. Aide-mémoire rządu ZSRR skierowane do rządu NRF w sprawie wymiany deklaracji o nieużyciu siły w stosunkach między ZSRR a NRF - Moskwa, dnia 29 stycznia 1968 r. ; 123. Odpowiedź rządu NRF na memoranda rządu ZSRR z 12 października i 21 listopada 1967 r. w sprawie wyrzeczenia się użycia siły we wzajemnych stosunkach - Bonn, dnia 9 kwietnia 1968 r. ; 124. Oświadczenie ministra spraw zagranicznych NRF, Willy Brandta, złożone na sesji Rady Ministerialnej NATO w sprawie wyrzeczenia się użycia siły w stosunkach między obu państwami niemieckimi - Reykjavik, dnia 24 czerwca 1968 r. ; 125. Aide-mémoire rządu ZSRR skierowane do rządu NRF w sprawie wymiany deklaracji o nieużyciu siły w stosunkach między ZSRR a NRF - Moskwa, dnia 5 lipca 1968 r. ; 126. Oświadczenie kanclerza NRF, K. Kiesingera, złożone na konferencji prasowej w sprawie układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, w sprawie stosunków między NRF a Polską i polityki wschodniej NRF - Bonn, dnia 5 lipca 1968 r. ; 127. Oświadczenie Rady Ministrów NRD w sprawie wymiany deklaracji o niestosowaniu siły w stosunkach między NRF a europejskimi państwami socjalistycznymi - Berlin, dnia 17 lipca 1968 r. ; 128. Nota ambasady USA w Moskwie do MSZ ZSRR w sprawie zarządzeń paszportowo-wizowych rządu NRD z dnia 11 czerwca 1968 r. (Identyczne noty złożyły ambasady Francji i W. Brytanii w Moskwie) - Moskwa, dnia 3 lipca 1968 r. -- RADA WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ : 129. Komunikat ogłoszony po zakończeniu obrad Komitetu Wykonawczego RWPG - Moskwa, dnia 18 lipca 1968 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI : 130. Przemówienie prezesa Rady Ministrów PRL, Józefa Cyrankiewicza, wygłoszone na konferencji samorządów robotniczych (fragment dotyczący sytuacji międzynarodowej) - Nowa Huta, dnia 17 lipca 1968 r. -- STOSUNKI MIĘDZY PAŃSTWAMI SOCJALISTYCZNYMI : 131. Komunikat o spotkaniu przywódców partii i rządów państw socjalistycznych - Warszawa, dnia 15 lipca 1968 r. ; 132. Wspólny list Komitetów Centralnych partii komunistycznych i robotniczych Bułgarii, NRD, Polski, Węgier i ZSRR do Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Czechosłowacji - Warszawa, dnia 15 lipca 1968 r. ; 133. Odpowiedź Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Czechosłowacji na list partii komunistycznych i robotniczych Bułgarii, NRD, Polski, Węgier i ZSRR z dnia 15 lipca 1968 r. - Praga, dnia 18 lipca 1968 r. -- WIZYTA PREMIERA ZSRR W SZWECJI : 134. Wspólny komunikat szwedzko-radziecki - Sztokholm, dnia 13 lipca 1968 r. -- WIZYTA PREZYDENTA ZJEDNOCZONEJ REPUBLIKI ARABSKIEJ W ZSRR : 135. Wspólny komunikat radziecko-egipski - Moskwa, dnia 10 lipca 1968 r. -- WIZYTA MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH TURCJI W ZSRR : 136. Wspólny komunikat radziecko-turecki - Moskwa, dnia 12 lipca 1968 r. -- SPRAWA WIETNAMU : 137. Wywiad przewodniczącego delegacji wietnamskiej na rokowania pokojowe między DRW a USA w Paryżu, Xuan Thuy, udzielony korespondentom "Agencji Robotniczej" i "Życia Warszawy" - Paryż, dnia 8 lipca 1968 r. ; 138. Memorandum MSZ Demokratycznej Republiki Wietnamu w związku z XIV rocznicą podpisania Układów Genewskich w sprawie Wietnamu - Hanoi, dnia 17 Lipca 1968 r. ; 139. Komunikat końcowy ogłoszony po zakończeniu rozmów między prezydentem USA, L. Johnsonem, a prezydentem Wietnamu Południowego, Nguyen Van Thieu - Honolulu, dnia 20 lipca 1968 r. ; 140. Apel prezydenta DRW, Ho Chi Minha, do narodu wietnamskiego z okazji XIV rocznicy podpisania Układów Genewskich w sprawie Wietnamu - Hanoi, dnia 21 lipca 1968 r. ; 141. Oświadczenie rzecznika Narodowego Frontu Wyzwolenia Wietnamu Południowego w związku z rozmowami amerykańsko-południowowietnamskimi zakończonymi w Honolulu dnia 20 lipca 1968 r. (fragmenty) - Wietnam Południowy, dnia 23 lipca 1968 r. ; 142. Oświadczenie rzecznika MSZ DRW w związku z rozmowami amerykańsko-południowowietnamskimi zakończonymi w Honolulu dnia 20 lipca 1968 r. - Hanoi, dnia 24 lipca 1968 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1968

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

oai:digit.pism.pl:451

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

Object collections:

Last modified:

Jan 5, 2015

In our library since:

Oct 3, 2014

Number of object content hits:

30

All available object's versions:

https://digit.pism.pl/publication/608

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Zbiór Dokumentów, R.24, nr 7 = 275 (1968) Jan 5, 2015
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information