Object

Title: Zbiór Dokumentów, T.33, nr 12 = 390 (1977)

:

Recueil de Documents

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH : 205. Rezolucja 32/2 Zgromadzenia Ogólnego w sprawie przyjęcia Socjalistycznej Republiki Wietnamu do ONZ - Nowy Jork, dnia 20 września 1977 r. ; 206. Rezolucja 32/8 Zgromadzenia Ogólnego w sprawie bezpieczeństwa międzynarodowego lotnictwa cywilnego - Nowy Jork, dnia 3 listopada 1977 r. ; 207. Rezolucja 32/18 Zgromadzenia Ogólnego w sprawie zwrotu dzieł sztuki krajom, które zostały pozbawione ich własności - Nowy Jork, dnia 11 listopada 1977 r. ; 208. Rezolucja 32/50 Zgromadzenia Ogólnego w sprawie pokojowego wykorzystania energii jądrowej dla rozwoju gospodarczego i społecznego - Nowy Jork, dnia 8 grudnia 1977 r. ; 209. Rezolucja 32/75 Zgromadzenia Ogólnego w sprawie gospodarczych i społecznych konsekwencji wyścigu zbrojeń oraz jego wysoce szkodliwych skutków dla pokoju i bezpieczeństwa na świecie - Nowy Jork, dnia 12 grudnia 1977 r. ; 210. Rezolucja 32/77 Zgromadzenia Ogólnego w sprawie broni chemicznej i bakteriologicznej (biologicznej) - Nowy Jork, dnia 12 grudnia 1977 r. ; 211. Rezolucja 32/78 Zgromadzenia Ogólnego w sprawie pilnej potrzeby położenia kresu próbom jądrowym i termojądrowym oraz zawarcia układu w celu osiągnięcia wszechstronnego zakazu prób; zawarcie układu w sprawie całkowitego i powszechnego zakazu prób z bronią jądrową - Nowy Jork, dnia 12 grudnia 1977 r. ; 212. Rezolucja 32/84 Zgromadzenia Ogólnego w sprawie zakazu badań i produkcji nowych rodzajów i systemów broni masowej zagłady - Nowy Jork, dnia 12 grudnia 1977 r. ; 213. Rezolucja 32/87 Zgromadzenia Ogólnego w sprawie powszechnego i całkowitego rozbrojenia - Nowy Jork, dnia 12 grudnia 1977 r. ; 214. Rezolucja 32/150 Zgromadzenia Ogólnego w sprawie zawarcia światowego układu o niestosowaniu siły w stosunkach międzynarodowych - Nowy Jork, dnia 16 grudnia 1977 r. ; 215. Rezolucja 32/154 Zgromadzenia Ogólnego w sprawie wykonania Deklaracji o umocnieniu bezpieczeństwa międzynarodowego - Nowy Jork, dnia 19 grudnia 1977 r. ; 216. Rezolucja 32/155 Zgromadzenia Ogólnego zawierająca Deklarację o pogłębieniu i umocnieniu odprężenia międzynarodowego - Nowy Jork, dnia 19 grudnia 1977 r. ; 217. Rezolucja 32/174 Zgromadzenia Ogólnego w sprawie dokonania oceny postępów w ustanawianiu nowego międzynarodowego ładu ekonomicznego - Nowy Jork, dnia 19 grudnia 1977 r. ; 218. Rezolucja 32/179 Zgromadzenia Ogólnego w sprawie roli sektora publicznego w popieraniu rozwoju gospodarczego krajów rozwijających się - Nowy Jork, dnia 19 grudnia 1977 r. ; 219. Rezolucja 32/193 dotycząca Konferencji Negocjacyjnej ONZ w sprawie wspólnego funduszu w ramach zintegrowanego programu surowcowego - Nowy Jork, dnia 19 grudnia 1977 r. ; 220. Rezolucja 32/196 Zgromadzenia Ogólnego w sprawie współpracy międzynarodowej w dziedzinie pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej - Nowy Jork, dnia 20 grudnia 1977 r. ; 221. Rezolucja 32/197 Zgromadzenia Ogólnego w sprawie przebudowy ekonomicznych i społecznych sektorów systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych - Nowy Jork, dnia 20 grudnia 1977 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI : 222. Informacja ministra spraw zagranicznych PRL, Emila Wojtaszka, o niektórych aktualnych problemach polityki zagranicznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, przedstawiona w Sejmie PRL - Warszawa, dnia 16 grudnia 1977 r. ; 223. Uchwała Sejmu PRL w sprawie polityki zagranicznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - Warszawa, dnia 16 grudnia 1977 r. ; 224. Aide-memoire Ministerstwa Spraw Zagranicznych PRL w sprawie utworzenia polskiej strefy rybołówstwa morskiego, przekazane ambasadom państw bałtyckich w Warszawie - Warszawa, dnia 28 grudnia 1977 r. -- STOSUNKI MIĘDZY PRL A USA : 225. Toast I sekretarza KC PZPR, Edwarda Gierka, wygłoszony w Pałacu Rady Ministrów z okazji wizyty prezydenta USA, Jimmy Cartera, w Polsce - Warszawa, dnia 30 grudnia 1977 r. ; 226. Toast prezydenta USA, Jimmy Cartera, wygłoszony w Pałacu Rady Ministrów - Warszawa, dnia 30 grudnia 1977 r. ; 227. Wspólny komunikat polsko-amerykański o wizycie prezydenta USA, Jimmy Cartera, w Polsce - Warszawa, dnia 31 grudnia 1977 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA ZSRR : 228. Wywiad sekretarza generalnego KC KPZR, przewodniczącego Prezydium Rady Najwyższej ZSRR, Leonida Breżniewa, dla dziennika "Prawda" - Moskwa, dnia 23 grudnia 1977 r. -- STOSUNKI MIĘDZY NRD A SRW : 229. Układ o przyjaźni i współpracy między Niemiecką Republiką Demokratyczną a Socjalistyczną Republiką Wietnamu - Hanoi, dnia 4 grudnia 1977 r. -- NATO : 230. Komunikat o sesji ministerialnej Rady Północnoatlantyckiej - Bruksela, dnia 9 grudnia 1977 r. -- PROBLEM BLISKIEGO WSCHODU : 231. Deklaracja Organizacji Wyzwolenia Palestyny (tzw. platforma, przyjęta przez organizacje palestyńskie) - Trypolis, dnia 4 grudnia 1977 r. ; 232. Deklaracja końcowa uchwalona przez Konferencję na szczycie krajów arabskich - Trypolis, dnia 5 grudnia 1977 r. ; 233. Wspólna "uzgodniona deklaracja" egipsko-izraelska - Ismailia, dnia 16 grudnia 1977 r. ; 234. Propozycje Izraela w sprawie terytoriów okupowanych, przedstawione przez premiera Menachema Begina w Knesecie (tzw. plan Begina) - Jerozolima, dnia 28 grudnia 1977 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1977

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

oai:digit.pism.pl:530

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2015

In our library since:

Oct 7, 2014

Number of object content hits:

36

All available object's versions:

https://digit.pism.pl/publication/688

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Zbiór Dokumentów, T.33, nr 12 = 390 (1977) Jan 27, 2015
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information