Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Zbiór Umów Międzynarodowych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 1955

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

:

Część I. Umowy dwustronne : 1. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o ustanowieniu regularne jkomunikacji lotniczej między Polską a ZSRR, podpisana w Warszawie dnia 18 lutego 1955 roku -- 2. Umowa o żegludze powietrznej pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej, podpisana w Berlinie dnia 20 czerwca 1955 roku -- 3. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie współpracy w dziedzinie weterynarii, podpisana w Berlinie dnia 9 lipca 1955 roku -- 4. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Czechosłowackiej o turystycznym ruchu pogranicznym, podpisana w Pradze dnia 6 września 1955 roku -- 5. Protokół między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Czechosłowackiej o wytyczeniu polsko-czechosłowackiej granicy państwowej, podpisany w Pradze dnia 23 września 1955 roku -- 6. Pierwszy Protokół dodatkowy do Umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o ubezpieczeniu społecznym z dnia 5 kwietnia1948 roku, podpisany w Warszawie dnia 30 września 1955 roku -- 7. Pierwszy Protokół dodatkowy do Umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Czechosłowacką o współpracy w dziedzinie polityki i administracji społecznej z dnia 5 kwietnia 1948 roku, podpisany w Warszawie dnia 30 września 1955 roku -- 8. Porozumienie w sprawie wypłaty świadczeń, podpisane w Warszawie dnia 30 września 1955 roku -- 9. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy w dziedzinie służby zdrowia, podpisana w Warszawie dnia 7 pażdziernika 1955 roku -- 10. Porozumienie o współpracy naukowo-technicznej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii, podpisane w Warszawie dnia 14 listopada 1955 roku -- 11. Umowa o komunikacji lotniczej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii, podpisana w Warszawie dnia 14 listopada 1955 roku -- 12. Umowa w sprawie ruchu pocztowego między Ministerstwem Łącznośc iPolskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Ministerstwem Łączności Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, podpisana w Warszawie dnia 30 grudnia 1955 roku -- 13. Umowa w sprawie ruchu telekomunikacyjnego między Ministerstwem Łączności Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Ministerstwem Łączności Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, podpisana w Warszawie dnia 30 grudnia 1955 roku -- Część II. Umowy wielostronne : 14. Konwencja międzynarodowa o przewozie towarów kolejami (CIM), sporządzona w Bernie dnia 25 października 1952 roku -- 15. Konwencja międzynarodowa o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV), sporządzona w Bernie dnia 25 października 1952 roku --16. Protokół dodatkowy do Konwencji międzynarodowych o przewozie kolejami towarów (CIM) oraz osób i bagażu (CIV), podpisanych w Bernie dnia 25 października 1952 roku, sporządzony w Bernie dnia 25 października 1952 roku -- 17. Protokół dodatkowy do Konwencji międzynarodowych z 25 października 1952 roku o przewozie kolejami towarów (CIM) oraz osób i bagażu (CIV), sporządzony w Bernie dnia 11 kwietnia 1953 roku -- 18. Układ o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Ludową Republiką Albanii, Ludową Republiką Bułgarii, Węgierską Republiką Ludową, Niemiecką Republiką Demokratyczną, Polską Rzeczpospolitą Ludową, Rumuńską Republiką Ludową, Związkiem Socjalistycznych RepublikRadzieckich i Republiką Czechosłowacką, sporządzony w Warszawie dnia 14 maja 1955 roku.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1955

:

image/x.djvu

:

oai:digit.pism.pl:625

:

PII968

:

pol

Object collections:

Last modified:

Nov 4, 2014

In our library since:

Oct 13, 2014

Number of object content hits:

27

All available object's versions:

https://digit.pism.pl/publication/238

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information