Object

Title: Zbiór Dokumentów, T.33, nr 11 = 389 (1977)

:

Recueil de Documents

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

60-ta ROCZNICA WIELKIEJ SOCJALISTYCZNEJ REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ : 182. Referat sekretarza generalnego KC KPZR, przewodniczącego Prezydium Rady Najwyższej ZSRR, Leonida Breżniewa, na uroczystym posiedzeniu KC KPZR, Rady Najwyższej ZSRR i Rady Najwyższej RFSRR (fragment) - Moskwa, dnia 2 listopada 1977 r. ; 183. Przemówienie I sekretarza KC PZPR, Edwarda Gierka, na uroczystym posiedzeniu KC KPZR, Rady Najwyższej ZSRR i Rady Najwyższej RFSRR - Moskwa, dnia 2 listopada 1977 r. ; 184. Orędzie KC KPZR, Rady Najwyższej ZSRR i Rady Ministrów ZSRR "Do narodów, parlamentów i rządów wszystkich krajów świata" - Moskwa, dnia 3 listopada 1977 r. -- ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH : 185. Rezolucja nr 417 Rady Bezpieczeństwa ONZ potępiająca politykę apartheidu prowadzoną przez rasistowski reżim RPA - Nowy Jork, dnia 31 października 1977 r. ; 186. Rezolucja nr 418 Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie obowiązkowego embarga na dostawy broni do RPA - Nowy Jork, dnia 4 listopada 1977 r. -- KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY W EUROPIE. SPOTKANIE BELGRADZKIE : 187. Wystąpienie przewodniczącego delegacji Polski, ambasadora Mariana Dobrosielskiego, w debacie nad zasadą VII dotyczącą praw człowieka, na posiedzeniu grupy roboczej do spraw bezpieczeństwa - Belgrad, dnia 31 października 1977 r. ; 188. Sugestie Polski dotyczące współpracy w dziedzinie gospodarki, nauki i techniki oraz środowiska - Belgrad, dnia 2 listopada 1977 r. ; 189. Propozycja Polski w sprawie współpracy i wymiany kulturalnej - Belgrad, dnia 9 listopada 1977 r. ; 190. Propozycja Polski w sprawie wychowania dla pokoju - Belgrad, dnia 11 listopada 1977 r. ; 191. Propozycja Polski i ZSRR w sprawie wprowadzenia do ustawodawstwa zasad określonych w Akcie Końcowym - Belgrad, dnia 17 listopada 1977 r. -- RADA WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ : 192. Komunikat o 83-cim posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej - Moskwa, dnia 23 listopada 1977 r. ; 193. Porozumienie o współpracy między Radą Wzajemnej Pomocy Gospodarczej a Republiką Iracką oraz Statut Wspólnej Komisji Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i Republiki Irackiej - Moskwa, dnia 4 lipca 1975 r. ; 194. Porozumienie o współpracy między Radą Wzajemnej Pomocy Gospodarczej a Stanami Zjednoczonymi Meksyku oraz Statut Komisji Mieszanej do spraw Współpracy Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i Stanów Zjednoczonych Meksyku - Moskwa, dnia 13 sierpnia 1975 r. ; 195. Wspólne oświadczenie podpisane na zakończenie wizyty kanclerza federalnego RFN, Helmuta Schmidta, w Polsce - Warszawa, dnia 25 listopada 1977 r. ; 196. Komunikat o wizycie kanclerza federalnego RFN, Helmuta Schmidta, w Polsce - Warszawa, dnia 25 listopada 1977 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A WŁOCHAMI : 197. Wspólna deklaracja polsko-włoska podpisana na zakończenie wizyty I sekretarza KC PZPR, Edwarda Gierka, we Włoszech - Rzym, dnia 29 listopada 1977 r. ; 198. Wspólny komunikat o wizycie I sekretarza KC PZPR, Edwarda Gierka, we Włoszech - Rzym, dnia 1 grudnia 1977 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A STOLICĄ APOSTOLSKĄ : 199. Przemówienie I sekretarza KC PZPR, Edwarda Gierka, wygłoszone w czasie wizyty w Watykanie - Watykan, dnia 1 grudnia 1977 r. ; 200. Przemówienie papieża Pawła VI wygłoszone w czasie wizyty I sekretarza KC PZPR, Edwarda Gierka, w Watykanie - Watykan, dnia 1 grudnia 1977 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A SOMALIĄ : 201. Informacja TASS w sprawie wypowiedzenia przez Somalię radziecko-somalijskiego Układu o przyjaźni i współpracy z dnia 11 lipca 1974 r. - Moskwa, dnia 15 listopada 1977 r. -- STOSUNKI MIĘDZY BANGLADESZEM A INDIAMI : 202. Porozumienie między rządem Bangladeskiej Republiki Ludowej a rządem Republiki Indii w sprawie podziału wód Gangesu - Dhaka, dnia 5 listopada 1977 r. -- PROBLEM BLISKIEGO WSCHODU : 203. Przemówienie prezydenta Egiptu, Anwara Sadata, wygłoszone w Knesecie - Jerozolima, dnia 20 listopada 1977 r. ; 204. Przemówienie premiera Izraela, Menachema Begina, wygłoszone w Knesecie - Jerozolima, dnia 20 listopada 1977 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1977

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

oai:digit.pism.pl:529

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

Object collections:

Last modified:

Jan 26, 2015

In our library since:

Oct 7, 2014

Number of object content hits:

36

All available object's versions:

https://digit.pism.pl/publication/687

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Zbiór Dokumentów, T.33, nr 11 = 389 (1977) Jan 26, 2015
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information