Object

Title: Zbiór Dokumentów, 1952, nr 9

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

SPRAWA REPATRIACJI DZIECI POLSKICH Z NIEMIEC : 156. Nota Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki protestująca przeciw jurysdykcji sądu amerykańskiego w sprawach opieki nad bezopiecznymi dziećmi polskimi - Warszawa, dnia 21 czerwca 1951 r. ; 157. Nota Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie opieki nad dziećmi polskimi przebywającymi w amerykańskiej strefie okupacyjnej w Niemczech - Warszawa, dnia 10 września 1951 r. ; 158. Nota Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki protestująca przeciw bezprawnemu zatrzymywaniu dzieci polskich zagranicą i domagająca się umożliwienia powrotu ich do Polski - Warszawa, dnia 15 marca 1952 r. ; 159. Odpowiedź Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki na notę Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 1952 r. w sprawie repatriacji dzieci polskich zatrzymywanych bezprawnie w amerykańskiej strefie okupacyjnej w Niemczech - Warszawa, dnia 23 czerwca, 1952 r. ; 160. Nota Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki, podtrzymująca protest przeciw akcji władz amerykańskich, uniemożliwiającej repatriację dzieci polskich - Warszawa, dnia 30 sierpnia 1952 r. ; 161. Nota Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Rządu Wielkiej Brytanii w sprawie umożliwienia repatriacji dzieci polskich przebywających w brytyjskiej strefie okupacyjnej w Niemczech - Warszawa, dnia 16 września 1952 r. -- SPRAWA ZARZĄDZEŃ AMERYKAŃSKICH I BRYTYJSKICH WŁADZ OKUPACYJNYCH W NIEMCZECH ZMIERZAJĄCYCH DO LIKWIDACJI DELEGATURY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W AMERYKAŃSKIEJ I BRYTYJSKIEJ STREFIE OKUPACYJNEJ : 162. Protest Szefa Polskiej Misji Wojskowej w Berlinie wobec amerykańskich władz okupacyjnych w Niemczech przeciwko nakazowi opuszczenia amerykańskiej strefy okupacyjnej przez pracowników Delegatury Polskiego Czerwonego Krzyża w Niemczech - Berlin, dnia 27 marca 1952 r. ; 163. Pismo amerykańskich władz okupacyjnych w Niemczech do Szefa Polskiej Misji Wojskowej w Berlinie w sprawie odmowy zezwolenia na dalszą działalność Delegatury Polskiego Czerwonego Krzyża w amerykańskiej strefie okupacyjnej - Berlin, dnia 28 kwietnia 1952 r. ; 164. Pismo Polskiej Misji Wojskowej w Berlinie do amerykańskich władz okupacyjnych w Niemczech podtrzymujące protest przeciwko likwidacji Delegatury Polskiego Czerwonego Krzyża w amerykańskiej strefie okupacyjnej - Berlin, dnia 4 sierpnia 1952 r. ; 165. Nota Szefa Polskiej Misji Wojskowej w Berlinie do Wysokiego Komisarza Wielkiej Brytanii w Niemczech żądająca uchylania nakazu opuszczenia brytyjskiej strefy okupacyjnej w Niemczech przez Delegata Polskiego Czerwonego Krzyża - Berlin, dnia 27 maja 1952 r. ; 166. Nota Wysokiego Komisarza Wielkiej Brytanii w Niemczech do Szefa Polskiej Misji Wojskowej w Berlinie w sprawie odmowy zezwolenia na dalszy pobyt Delegatowi Polskiego Czerwonego Krzyża w brytyjskiej strefie okupacyjnej w Niemczech - Berlin, dnia 4 czerwca 1952 r. ; 167. Nota Szefa Polskiej Misji Wojskowej w Berlinie do Wysokiego Komisarza Wielkiej Brytanii w Niemczech protestująca przeciw zarządzeniom brytyjskich władz okupacyjnych przeciw Delegatowi Polskiego Czerwonego Krzyża w brytyjskiej strefie okupacyjnej w Niemczech - Berlin, dnia 6 września 1952 r. -- BEZPRAWNE ZARZĄDZENIA BRYTYJSKICH, FRANCUSKICH I AMERYKAŃSKICH WŁADZ OKUPACYJNYCH W NIEMCZECH UCHYLAJĄCE WŁAŚCIWOŚĆ USTAWODAWSTWA POLSKIEGO W ZAKRESIE PRAWA OSOBOWEGO W STOSUNKU DO OBYWATELI POLSKICH : 168. Nota Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie bezprawnych zarządzeń amerykańskich, brytyjskich i francuskich władz okupacyjnych uchylających właściwość ustawodawstwa polskiego w zakresie prawa osobowego w stosunku do obywateli polskich przebywających w Niemczech - Warszawa, dnia 19 sierpnia 1950 r. ; 169. Odpowiedź Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki na notę Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 sierpnia 1950 r. w sprawie zarządzeń władz okupacyjnych, uchylających właściwość ustawodawstwa polskiego w zakresie prawa osobowego w stosunku do obywateli polskich przebywających w Niemczech - Warszawa, dnia 6 grudnia 1950 r. ; 170. Nota Rządu Wielkiej Brytanii do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzeń władz okupacyjnych uchylających właściwość ustawodawstwa polskiego w zakresie prawa osobowego w stosunku do obywateli polskich przebywających w Niemczech - Warszawa, dnia 4 listopada 1950 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-SZWEDZKIE : 171. Oświadczenie Szefa Sztabu Lotnictwa Marynarki Wojennej ZSRR generała - lejtnanta Szuginina w sprawie naruszenia granicy radzieckiej przez samolot szwedzki - Moskwa, dnia 20 września 1952 r. ; 172. Nota ambasady ZSRR do Rządu Szwecji w sprawie naruszenia granicy radzieckiej przez samolot szwedzki - Sztokholm, dnia 6 października 1950 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1952

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

oai:digit.pism.pl:337

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

Object collections:

Last modified:

Nov 21, 2014

In our library since:

Sep 3, 2014

Number of object content hits:

40

All available object's versions:

https://digit.pism.pl/publication/515

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Zbiór Dokumentów, 1952, nr 9 Nov 21, 2014
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information